Steven Tambo Jensen
Jeg er arkitekt – jeg beskæftiger mig med information, strukturer, snitflader og processer.
Jeg er facilitator – jeg holder meget af at resultatet er interessenternes og mit fingeraftryk især er på processen og rammerne.
Jeg er dybt IT teknisk – jeg har programmeret computere i snart 40 år og gør det stadig ind i mellem.
Jeg er løsningsorienteret – det handler ikke bare om aftalt indhold, tid, penge og kvalitet.

Jeg starter altid med at lytte og stille åbne spørgsmål. Der er så meget, man kan misforstå. En god løsning er ikke nødvendigvis smuk, men den opfylder sit formål og den er nået med alles forståelse. Det er en særlig glæde når leverandør og kunde begge er tilfredse. Facilitering sætter ikke fingeraftryk, men baner vejen. En god aftale forhandles ofte ved at formidle et større billede.

Detaljer er væsentlige og det er kun ved at værdsætte alle detaljerne, at det store billede virkeligt kan erkendes. Jeg er heldigvis udstyret med en IT forståelse, som gør, at jeg kan både rumme detaljerne og se helheden.